3atv未满十八

历史沿革

历史沿革

3atv未满十八1. 1984年4月----1988年1月    中国港湾长江筑港工程公司深圳特区蛇口办事处

3atv未满十八2. 1988年1月----1999年7月    交通部二航局南方工程公司

3. 1999年7月----2007年1月    中港第二航务工程局深圳分公司

4. 2007年1月---- 2017年1月   中交第二航务工程局有限公司深圳分公司

3atv未满十八5. 2017年1月至今                    中交二航局南方工程有限公司在广州南沙注册,原中交第二航务工程                                                    局有限公司深圳分公司主要业务注入。